Trata Novo mesto d.o.o.

Podjetje Trata Novo mesto d.o.o. se v prvi vrsti ukvarja z vzdrževanjem zelenih površin, čiščenjem javnih površin, in manjšimi gradbenimi deli. Imamo pa tudi lastno zimsko službo.

Podjetje je v oskrbo sposobno prevzeti objekte po končanih gradbenih delih in izdelati načrte zunanje ureditve, izvesti zunanje ureditve in izdelati program ali elaborat vzdrževanja zelenih površin po končanju del ter tudi površine vzdrževati na nivoju, ki ga želi zagotoviti lastnik.

Podjetje Trata Novo mesto d.o.o. posluje od leta 1990 in danes zaposluje 20 ljudi. Skozi 20 let poslovanja smo si prislužili dobro ime, naše podjetje velja za zanesljivo, prilagodljivo, kvalitetno, in visoko storilno.

Kontakt

Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin predstavlja nosilno dejavnost našega podjetja od začetkov podjetja pa do danes, na tem področju sodimo med najbolj kvalitetna podjetja v slovenskem prostoru.

Preberite več

Obžagovanje dreves

Dejavnost obsega večinoma zahtevne posege na področju obžagovanja in podiranja drevja v urbanem okolju. Za dela večinoma uporabljamo avtodvigalo, po potrebi pa tudi specialna dvigala do višine 50 m.

Preberite več

Komunalna dejavnost

Dejavnost vključuje enkratno ali periodično čiščenje površin za različne naročnike večinoma za javna in zasebna podjetja, večinoma enkratne storitve pa izvajamo tudi za fizične osebe.

Preberite več

Zimska služba

Izvajamo strojno in ročno čiščenje, pluženje snega in posipanje proti poledici za številna javna in zasebna podjetja na prostoru novega mesta, saj smo v konkretnem primeru lokalno usmerjeni posebej zaradi potreb po hitri odzivnosti in visoki zahtevnosti del.

Preberite več

Gradbena dejavnost

V povezavi s hortikulturnimi deli izvajamo tudi manjša gradbena dela, kot so izgradnja sprehajalnih poti z izkopi in navozom tampona, polaganje kulir plošč, tlakovcev in robnikov, izgradnja stopnišč.

Preberite več

Postavljanje panelnih ograj

Na področju ograjnih sistemov ponujamo celovito storitev na ključ – od izdelave, dobave do montaže. Poskrbimo tudi za ureditev okolice po montaži.

Preberite več

Kolektiv in oprema

Vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, se dopolnjujejo med seboj in nam hkrati omogočajo preko 90% zasedenost kapacitet skozi celo leto.

Naš kolektiv šteje 20 visoko usposobljenih zaposlenih. Naš kolektiv je tudi zelo dobro utečen in uigran, saj so člani v podjetju zaposleni v povprečju že 8 let.

V zadnjih letih smo popolnoma prenovili in posodobili osnovna sredstva in ostalo opremo podjetja, tako da lahko trdimo, da smo med najbolj usposobljenimi in sodobno opremljenimi podjetji v naši stroki.

Mesečno izvajamo storitve na več kot 250.000 m2 površin, med naročnike štejemo tako individualne naročnike kot podjetja in javne inštitucije.

Kontakt