Celovite zunanje ureditve

Izvajamo celovite zunanje ureditve vključno z zemeljskimi deli in izravnavo terena

Zatravitve površin

Izvajamo zatravitve površin in na željo stranke dobavimo in položimo travnati tepih.

Oskrba objektov

V oskrbo prevzamemo objekte in na njih terminsko izvajamo potrebna hortikultuna dela (košnja, grabljenje listja, okopavanje in obrezovanje grmovnic drevnin in trajnic)

Čisčenje zaraščenih površin

Izvajamo tudi čiščenja zaraščenih površin bodisi ročno ali strojno (traktorski mulčerji z roko ali brez) in ročno posekovanje zarasti (trava, robidovje, akacija in druga zarast različnih debelin in gostote)